All authors

 1. Adam, Alja
 2. Babnik, Gabriela
 3. Bajt, Drago
 4. Bale, Norma
 5. Berger, Aleš
 6. Bevc, Cvetka
 7. Blatnik, Andrej
 8. Bojetu Boeta, Berta
 9. Bratož, Igor
 10. Brzlc, Matjaž
 11. Cankar, Ivan
 12. Capuder, Andrej
 13. Cergol Bavčar, Ines
 14. Čar, Aleš
 15. Čater, Dušan
 16. Čučnik, Primož
 17. Debeljak, Aleš
 18. Dekleva, Milan
 19. Detela, Lev
 20. Dimkovska, Lidija
 21. Dintinjana, Veronika
 22. Dobnik, Ivan
 23. Dolenc, Mate
 24. Drev, Miriam
 25. Ferk, Janko
 26. Flisar, Evald
 27. Fritz, Ervin
 28. Gazvoda, Nejc
 29. Glavan, Polona
 30. Gradišnik, Branko
 31. Grafenauer, Niko
 32. Grum, Slavko
 33. Haderlap, Maja
 34. Hafner, Fabjan
 35. Hieng, Andrej
 36. Hočevar, Kristina
 37. Hočevar, Andrej
 38. Hrastelj, Stanka
 39. Hudej, Mohor
 40. Hudolin, Jurij
 41. Ihan, Alojz
 42. Inkret, Andrej
 43. Jakob, Jure
 44. Jančar, Drago
 45. Jensterle Doležal, Alenka
 46. Jesih, Milan
 47. Jovanović, Dušan
 48. Kalčič, Uroš
 49. Kavčič, Vladimir
 50. Kleč, Milan
 51. Kmecl, Matjaž
 52. Kocbek, Edvard
 53. Kocjančič, Vladimir
 54. Kokelj, Nina
 55. Komelj, Miklavž
 56. Korun, Barbara
 57. Kosmač, Tomaž
 58. Kosovel, Srečko
 59. Košuta, Miran
 60. Košuta, Miroslav
 61. Kovač, Polonca
 62. Kovačič, Lojze
 63. Kovič, Kajetan
 64. Kramberger, Taja
 65. Kramberger, Nataša
 66. Kravos, Marko
 67. Kumerdej, Mojca
 68. Kuntner, Tone
 69. Kušar, Meta
 70. Lainšček, Feri
 71. Lapuh Maležič, Jedrt
 72. Lenardič, Mart
 73. Lenko, Davorin
 74. Likar, Igor
 75. Lipuš, Cvetka
 76. Lipuš, Florjan
 77. Lužan, Pavel
 78. Makarovič, Svetlana
 79. Marinčič, Katarina
 80. Mazzini, Miha
 81. Medved, Andrej
 82. Möderndorfer, Vinko
 83. Mokrin-Pauer, Vida
 84. Morovič, Andrej
 85. Moškrič, Marjana
 86. Mozetič, Brane
 87. Muck, Desa
 88. Murn Aleksandrov, Josip
 89. Njatin, Lela B.
 90. Novak, Maja
 91. Novak, Bogdan
 92. Novak, Boris A.
 93. Obit, Miha
 94. Osti, Josip
 95. Pahor, Boris
 96. Pavček, Tone
 97. Pepelnik, Ana
 98. Petan, Žarko
 99. Pevec, Metod
 100. Plut, Katja
 101. Pogačnik, Jože
 102. Pogačnik, Barbara
 103. Poniž, Denis
 104. Potokar, Jure
 105. Potpara, Lili
 106. Pregelj, Sebastijan
 107. Pregl, Slavko
 108. Puntar, Frane
 109. Pušavec, Marijan
 110. Putrle Srdić, Jana
 111. Rodošek, Edo
 112. Rozman - Roza, Andrej
 113. Rožanc, Marjan
 114. Rudolf, Franček
 115. Rupel, Dimitrij
 116. Seliškar, Boštjan
 117. Semolič, Peter
 118. Senegačnik, Brane
 119. Simčič, Zorko
 120. Simoniti, Veronika
 121. Skubic, Andrej E.
 122. Sosič, Marko
 123. Strniša, Gregor
 124. Stupica, Lucija
 125. Suhodolčan, Primož
 126. Svetek, Irena
 127. Svetina, Ivo
 128. Svetina, Peter
 129. Šalamun, Tomaž
 130. Šarotar, Dušan
 131. Šeligo, Rudi
 132. Šinigoj, Damijan
 133. Škrjanec, Tone
 134. Štampe - Žmavc, Bina
 135. Štefan, Anja
 136. Šteger, Aleš
 137. Taufer, Veno
 138. Tomšič, Marjan
 139. Tratnik, Suzana
 140. Trušnovec, Gorazd
 141. Udovič, Jože
 142. Uršič, Orlando
 143. Velikonja, Nataša
 144. Vidmar, Maja
 145. Vidmar, Janja
 146. Viher, Tanja
 147. Virk, Tomo
 148. Virk, Jani
 149. Voranc, Prežihov
 150. Vouk, Erika
 151. Vuga, Saša
 152. Zajc, Zlatko
 153. Zajc, Dane
 154. Zajc, Lenart
 155. Zorko, Lučka
 156. Zorn, Aleksander
 157. Zupan, Uroš
 158. Zupan, Vitomil
 159. Zupan, Dim
 160. Žabot, Vlado