All authors

 1. Adam, Alja
 2. Babnik, Gabriela
 3. Bajt, Drago
 4. Bale, Norma
 5. Berger, Aleš
 6. Bevc, Cvetka
 7. Blatnik, Andrej
 8. Bojetu, Berta
 9. Bratož, Igor
 10. Brzlc, Matjaž
 11. Cankar, Ivan
 12. Capuder, Andrej
 13. Cergol Bavčar, Ines
 14. Čar, Aleš
 15. Čater, Dušan
 16. Čučnik, Primož
 17. Debeljak, Aleš
 18. Dekleva, Milan
 19. Detela, Lev
 20. Dobnik, Ivan
 21. Dolenc, Mate
 22. Drev, Miriam
 23. Ferk, Janko
 24. Flisar, Evald
 25. Fritz, Ervin
 26. Gazvoda, Nejc
 27. Glavan, Polona
 28. Gradišnik, Branko
 29. Grafenauer, Niko
 30. Grum, Slavko
 31. Haderlap, Maja
 32. Hafner, Fabjan
 33. Hieng, Andrej
 34. Hočevar, Andrej
 35. Hočevar, Kristina
 36. Hrastelj, Stanka
 37. Hudej, Mohor
 38. Hudolin, Jurij
 39. Ihan, Alojz
 40. Inkret, Andrej
 41. Jančar, Drago
 42. Jensterle Doležal, Alenka
 43. Jesih, Milan
 44. Jovanović, Dušan
 45. Kalčič, Uroš
 46. Kavčič, Vladimir
 47. Kleč, Milan
 48. Kmecl, Matjaž
 49. Kocbek, Edvard
 50. Kocjančič, Vladimir
 51. Kokelj, Nina
 52. Komelj, Miklavž
 53. Korun, Barbara
 54. Kosmač, Tomaž
 55. Kosovel, Srečko
 56. Košuta, Miran
 57. Košuta, Miroslav
 58. Kovač, Polonca
 59. Kovačič, Lojze
 60. Kovič, Kajetan
 61. Kramberger, Taja
 62. Kravos, Marko
 63. Kumerdej, Mojca
 64. Kuntner, Tone
 65. Kušar, Meta
 66. Lainšček, Feri
 67. Lenardič, Mart
 68. Lenko, Davorin
 69. Likar, Igor
 70. Lipuš, Cvetka
 71. Lipuš, Florjan
 72. Lužan, Pavel
 73. Makarovič, Svetlana
 74. Marinčič, Katarina
 75. Mazzini, Miha
 76. Medved, Andrej
 77. Möderndorfer, Vinko
 78. Mokrin-Pauer, Vida
 79. Morovič, Andrej
 80. Moškrič, Marjana
 81. Mozetič, Brane
 82. Muck, Desa
 83. Murn Aleksandrov, Josip
 84. Njatin, Lela B.
 85. Novak, Maja
 86. Novak, Bogdan
 87. Novak, Boris A.
 88. Obit, Miha
 89. Osti, Josip
 90. Pahor, Boris
 91. Pavček, Tone
 92. Pepelnik, Ana
 93. Petan, Žarko
 94. Pevec, Metod
 95. Plut, Katja
 96. Pogačnik, Jože
 97. Pogačnik, Barbara
 98. Poniž, Denis
 99. Potokar, Jure
 100. Potpara, Lili
 101. Pregelj, Sebastijan
 102. Pregl, Slavko
 103. Puntar, Frane
 104. Pušavec, Marijan
 105. Putrle Srdić, Jana
 106. Rodošek, Edo
 107. Rozman - Roza, Andrej
 108. Rožanc, Marjan
 109. Rudolf, Franček
 110. Rupel, Dimitrij
 111. Seliškar, Boštjan
 112. Semolič, Peter
 113. Senegačnik, Brane
 114. Simčič, Zorko
 115. Simoniti, Veronika
 116. Skubic, Andrej E.
 117. Sosič, Marko
 118. Strniša, Gregor
 119. Stupica, Lucija
 120. Suhodolčan, Primož
 121. Svetek, Irena
 122. Svetina, Peter
 123. Svetina, Ivo
 124. Šalamun, Tomaž
 125. Šarotar, Dušan
 126. Šeligo, Rudi
 127. Šinigoj, Damijan
 128. Štampe - Žmavc, Bina
 129. Šteger, Aleš
 130. Taufer, Veno
 131. Tomšič, Marjan
 132. Tratnik, Suzana
 133. Trušnovec, Gorazd
 134. Udovič, Jože
 135. Uršič, Orlando
 136. Velikonja, Nataša
 137. Vidmar, Maja
 138. Vidmar, Janja
 139. Viher, Tanja
 140. Virk, Tomo
 141. Virk, Jani
 142. Voranc, Prežihov
 143. Vouk, Erika
 144. Vuga, Saša
 145. Zajc, Zlatko
 146. Zajc, Dane
 147. Zajc, Lenart
 148. Zorko, Lučka
 149. Zorn, Aleksander
 150. Zupan, Uroš
 151. Zupan, Vitomil
 152. Zupan, Dim
 153. Žabot, Vlado