All authors

 1. Adam, Alja
 2. Babnik, Gabriela
 3. Bajt, Drago
 4. Bale, Norma
 5. Berger, Aleš
 6. Bevc, Cvetka
 7. Blatnik, Andrej
 8. Bojetu Boeta, Berta
 9. Bratož, Igor
 10. Brzlc, Matjaž
 11. Cankar, Ivan
 12. Capuder, Andrej
 13. Cergol Bavčar, Ines
 14. Čar, Aleš
 15. Čater, Dušan
 16. Čučnik, Primož
 17. Debeljak, Aleš
 18. Dekleva, Milan
 19. Detela, Lev
 20. Dintinjana, Veronika
 21. Dobnik, Ivan
 22. Dolenc, Mate
 23. Drev, Miriam
 24. Ferk, Janko
 25. Flisar, Evald
 26. Fritz, Ervin
 27. Gazvoda, Nejc
 28. Glavan, Polona
 29. Gradišnik, Branko
 30. Grafenauer, Niko
 31. Grum, Slavko
 32. Haderlap, Maja
 33. Hafner, Fabjan
 34. Hieng, Andrej
 35. Hočevar, Kristina
 36. Hočevar, Andrej
 37. Hrastelj, Stanka
 38. Hudej, Mohor
 39. Hudolin, Jurij
 40. Ihan, Alojz
 41. Inkret, Andrej
 42. Jakob, Jure
 43. Jančar, Drago
 44. Jensterle Doležal, Alenka
 45. Jesih, Milan
 46. Jovanović, Dušan
 47. Kalčič, Uroš
 48. Kavčič, Vladimir
 49. Kleč, Milan
 50. Kmecl, Matjaž
 51. Kocbek, Edvard
 52. Kocjančič, Vladimir
 53. Kokelj, Nina
 54. Komelj, Miklavž
 55. Korun, Barbara
 56. Kosmač, Tomaž
 57. Kosovel, Srečko
 58. Košuta, Miran
 59. Košuta, Miroslav
 60. Kovač, Polonca
 61. Kovačič, Lojze
 62. Kovič, Kajetan
 63. Kramberger, Taja
 64. Kramberger, Nataša
 65. Kravos, Marko
 66. Kumerdej, Mojca
 67. Kuntner, Tone
 68. Kušar, Meta
 69. Lainšček, Feri
 70. Lenardič, Mart
 71. Lenko, Davorin
 72. Likar, Igor
 73. Lipuš, Cvetka
 74. Lipuš, Florjan
 75. Lužan, Pavel
 76. Makarovič, Svetlana
 77. Marinčič, Katarina
 78. Mazzini, Miha
 79. Medved, Andrej
 80. Möderndorfer, Vinko
 81. Mokrin-Pauer, Vida
 82. Morovič, Andrej
 83. Moškrič, Marjana
 84. Mozetič, Brane
 85. Muck, Desa
 86. Murn Aleksandrov, Josip
 87. Njatin, Lela B.
 88. Novak, Maja
 89. Novak, Bogdan
 90. Novak, Boris A.
 91. Obit, Miha
 92. Osti, Josip
 93. Pahor, Boris
 94. Pavček, Tone
 95. Pepelnik, Ana
 96. Petan, Žarko
 97. Pevec, Metod
 98. Plut, Katja
 99. Pogačnik, Jože
 100. Pogačnik, Barbara
 101. Poniž, Denis
 102. Potokar, Jure
 103. Potpara, Lili
 104. Pregelj, Sebastijan
 105. Pregl, Slavko
 106. Puntar, Frane
 107. Pušavec, Marijan
 108. Putrle Srdić, Jana
 109. Rodošek, Edo
 110. Rozman - Roza, Andrej
 111. Rožanc, Marjan
 112. Rudolf, Franček
 113. Rupel, Dimitrij
 114. Seliškar, Boštjan
 115. Semolič, Peter
 116. Senegačnik, Brane
 117. Simčič, Zorko
 118. Simoniti, Veronika
 119. Skubic, Andrej E.
 120. Sosič, Marko
 121. Strniša, Gregor
 122. Stupica, Lucija
 123. Suhodolčan, Primož
 124. Svetek, Irena
 125. Svetina, Ivo
 126. Svetina, Peter
 127. Šalamun, Tomaž
 128. Šarotar, Dušan
 129. Šeligo, Rudi
 130. Šinigoj, Damijan
 131. Štampe - Žmavc, Bina
 132. Šteger, Aleš
 133. Taufer, Veno
 134. Tomšič, Marjan
 135. Tratnik, Suzana
 136. Trušnovec, Gorazd
 137. Udovič, Jože
 138. Uršič, Orlando
 139. Velikonja, Nataša
 140. Vidmar, Maja
 141. Vidmar, Janja
 142. Viher, Tanja
 143. Virk, Tomo
 144. Virk, Jani
 145. Voranc, Prežihov
 146. Vouk, Erika
 147. Vuga, Saša
 148. Zajc, Zlatko
 149. Zajc, Dane
 150. Zajc, Lenart
 151. Zorko, Lučka
 152. Zorn, Aleksander
 153. Zupan, Uroš
 154. Zupan, Vitomil
 155. Zupan, Dim
 156. Žabot, Vlado