All authors

 1. Adam, Alja
 2. Babnik, Gabriela
 3. Bajt, Drago
 4. Bale, Norma
 5. Berger, Aleš
 6. Bevc, Cvetka
 7. Blatnik, Andrej
 8. Bojetu, Berta
 9. Bratož, Igor
 10. Brzlc, Matjaž
 11. Cankar, Ivan
 12. Capuder, Andrej
 13. Cergol Bavčar, Ines
 14. Čar, Aleš
 15. Čater, Dušan
 16. Čučnik, Primož
 17. Debeljak, Aleš
 18. Dekleva, Milan
 19. Detela, Lev
 20. Dobnik, Ivan
 21. Dolenc, Mate
 22. Drev, Miriam
 23. Ferk, Janko
 24. Flisar, Evald
 25. Fritz, Ervin
 26. Gazvoda, Nejc
 27. Glavan, Polona
 28. Gradišnik, Branko
 29. Grafenauer, Niko
 30. Grum, Slavko
 31. Haderlap, Maja
 32. Hafner, Fabjan
 33. Hieng, Andrej
 34. Hočevar, Andrej
 35. Hočevar, Kristina
 36. Hrastelj, Stanka
 37. Hudej, Mohor
 38. Hudolin, Jurij
 39. Ihan, Alojz
 40. Inkret, Andrej
 41. Jakob, Jure
 42. Jančar, Drago
 43. Jensterle Doležal, Alenka
 44. Jesih, Milan
 45. Jovanović, Dušan
 46. Kalčič, Uroš
 47. Kavčič, Vladimir
 48. Kleč, Milan
 49. Kmecl, Matjaž
 50. Kocbek, Edvard
 51. Kocjančič, Vladimir
 52. Kokelj, Nina
 53. Komelj, Miklavž
 54. Korun, Barbara
 55. Kosmač, Tomaž
 56. Kosovel, Srečko
 57. Košuta, Miran
 58. Košuta, Miroslav
 59. Kovač, Polonca
 60. Kovačič, Lojze
 61. Kovič, Kajetan
 62. Kramberger, Taja
 63. Kravos, Marko
 64. Kumerdej, Mojca
 65. Kuntner, Tone
 66. Kušar, Meta
 67. Lainšček, Feri
 68. Lenardič, Mart
 69. Lenko, Davorin
 70. Likar, Igor
 71. Lipuš, Cvetka
 72. Lipuš, Florjan
 73. Lužan, Pavel
 74. Makarovič, Svetlana
 75. Marinčič, Katarina
 76. Mazzini, Miha
 77. Medved, Andrej
 78. Möderndorfer, Vinko
 79. Mokrin-Pauer, Vida
 80. Morovič, Andrej
 81. Moškrič, Marjana
 82. Mozetič, Brane
 83. Muck, Desa
 84. Murn Aleksandrov, Josip
 85. Njatin, Lela B.
 86. Novak, Maja
 87. Novak, Bogdan
 88. Novak, Boris A.
 89. Obit, Miha
 90. Osti, Josip
 91. Pahor, Boris
 92. Pavček, Tone
 93. Pepelnik, Ana
 94. Petan, Žarko
 95. Pevec, Metod
 96. Plut, Katja
 97. Pogačnik, Jože
 98. Pogačnik, Barbara
 99. Poniž, Denis
 100. Potokar, Jure
 101. Potpara, Lili
 102. Pregelj, Sebastijan
 103. Pregl, Slavko
 104. Puntar, Frane
 105. Pušavec, Marijan
 106. Putrle Srdić, Jana
 107. Rodošek, Edo
 108. Rozman - Roza, Andrej
 109. Rožanc, Marjan
 110. Rudolf, Franček
 111. Rupel, Dimitrij
 112. Seliškar, Boštjan
 113. Semolič, Peter
 114. Senegačnik, Brane
 115. Simčič, Zorko
 116. Simoniti, Veronika
 117. Skubic, Andrej E.
 118. Sosič, Marko
 119. Strniša, Gregor
 120. Stupica, Lucija
 121. Suhodolčan, Primož
 122. Svetek, Irena
 123. Svetina, Peter
 124. Svetina, Ivo
 125. Šalamun, Tomaž
 126. Šarotar, Dušan
 127. Šeligo, Rudi
 128. Šinigoj, Damijan
 129. Štampe - Žmavc, Bina
 130. Šteger, Aleš
 131. Taufer, Veno
 132. Tomšič, Marjan
 133. Tratnik, Suzana
 134. Trušnovec, Gorazd
 135. Udovič, Jože
 136. Uršič, Orlando
 137. Velikonja, Nataša
 138. Vidmar, Maja
 139. Vidmar, Janja
 140. Viher, Tanja
 141. Virk, Tomo
 142. Virk, Jani
 143. Voranc, Prežihov
 144. Vouk, Erika
 145. Vuga, Saša
 146. Zajc, Zlatko
 147. Zajc, Dane
 148. Zajc, Lenart
 149. Zorko, Lučka
 150. Zorn, Aleksander
 151. Zupan, Uroš
 152. Zupan, Vitomil
 153. Zupan, Dim
 154. Žabot, Vlado