All authors

 1. Adam, Alja
 2. Babnik, Gabriela
 3. Bajt, Drago
 4. Bale, Norma
 5. Berger, Aleš
 6. Bevc, Cvetka
 7. Blatnik, Andrej
 8. Bojetu Boeta, Berta
 9. Bratož, Igor
 10. Brzlc, Matjaž
 11. Cankar, Ivan
 12. Capuder, Andrej
 13. Cergol Bavčar, Ines
 14. Čar, Aleš
 15. Čater, Dušan
 16. Čučnik, Primož
 17. Debeljak, Aleš
 18. Dekleva, Milan
 19. Detela, Lev
 20. Dimkovska, Lidija
 21. Dintinjana, Veronika
 22. Dobnik, Ivan
 23. Dolenc, Mate
 24. Drev, Miriam
 25. Ferk, Janko
 26. Flisar, Evald
 27. Fritz, Ervin
 28. Gazvoda, Nejc
 29. Glavan, Polona
 30. Gradišnik, Branko
 31. Grafenauer, Niko
 32. Grum, Slavko
 33. Haderlap, Maja
 34. Hafner, Fabjan
 35. Hieng, Andrej
 36. Hočevar, Kristina
 37. Hočevar, Andrej
 38. Hrastelj, Stanka
 39. Hudej, Mohor
 40. Hudolin, Jurij
 41. Ihan, Alojz
 42. Inkret, Andrej
 43. Jakob, Jure
 44. Jančar, Drago
 45. Jensterle Doležal, Alenka
 46. Jesih, Milan
 47. Jovanović, Dušan
 48. Kalčič, Uroš
 49. Kavčič, Vladimir
 50. Kleč, Milan
 51. Kmecl, Matjaž
 52. Kocbek, Edvard
 53. Kocjančič, Vladimir
 54. Kokelj, Nina
 55. Komelj, Miklavž
 56. Konc Lorenzutti, Nataša
 57. Korun, Barbara
 58. Kosmač, Tomaž
 59. Kosovel, Srečko
 60. Košuta, Miran
 61. Košuta, Miroslav
 62. Kovač, Polonca
 63. Kovačič, Lojze
 64. Kovič, Kajetan
 65. Kramberger, Taja
 66. Kramberger, Nataša
 67. Kravos, Marko
 68. Kumerdej, Mojca
 69. Kuntner, Tone
 70. Kušar, Meta
 71. Lainšček, Feri
 72. Lapuh Maležič, Jedrt
 73. Lenardič, Mart
 74. Lenko, Davorin
 75. Likar, Igor
 76. Lipuš, Cvetka
 77. Lipuš, Florjan
 78. Lužan, Pavel
 79. Makarovič, Svetlana
 80. Marinčič, Katarina
 81. Mazzini, Miha
 82. Medved, Andrej
 83. Möderndorfer, Vinko
 84. Mokrin-Pauer, Vida
 85. Morovič, Andrej
 86. Moškrič, Marjana
 87. Mozetič, Brane
 88. Muck, Desa
 89. Murn Aleksandrov, Josip
 90. Njatin, Lela B.
 91. Novak, Maja
 92. Novak, Bogdan
 93. Novak, Boris A.
 94. Obit, Miha
 95. Osti, Josip
 96. Pahor, Boris
 97. Pavček, Tone
 98. Pepelnik, Ana
 99. Petan, Žarko
 100. Pevec, Metod
 101. Plut, Katja
 102. Pogačnik, Jože
 103. Pogačnik, Barbara
 104. Poniž, Denis
 105. Potokar, Jure
 106. Potpara, Lili
 107. Pregelj, Sebastijan
 108. Pregl, Slavko
 109. Puntar, Frane
 110. Pušavec, Marijan
 111. Putrle Srdić, Jana
 112. Rodošek, Edo
 113. Rozman - Roza, Andrej
 114. Rožanc, Marjan
 115. Rudolf, Franček
 116. Rupel, Dimitrij
 117. Seliškar, Boštjan
 118. Semolič, Peter
 119. Senegačnik, Brane
 120. Simčič, Zorko
 121. Simoniti, Veronika
 122. Skubic, Andrej E.
 123. Sosič, Marko
 124. Strniša, Gregor
 125. Stupica, Lucija
 126. Suhodolčan, Primož
 127. Svetek, Irena
 128. Svetina, Ivo
 129. Svetina, Peter
 130. Šalamun, Tomaž
 131. Šarotar, Dušan
 132. Šeligo, Rudi
 133. Šinigoj, Damijan
 134. Škrjanec, Tone
 135. Štampe - Žmavc, Bina
 136. Štefan, Anja
 137. Šteger, Aleš
 138. Taufer, Veno
 139. Tomšič, Marjan
 140. Tratnik, Suzana
 141. Trušnovec, Gorazd
 142. Udovič, Jože
 143. Uršič, Orlando
 144. Velikonja, Nataša
 145. Vidmar, Maja
 146. Vidmar, Janja
 147. Viher, Tanja
 148. Virk, Tomo
 149. Virk, Jani
 150. Voranc, Prežihov
 151. Vouk, Erika
 152. Vuga, Saša
 153. Zajc, Zlatko
 154. Zajc, Dane
 155. Zajc, Lenart
 156. Zorko, Lučka
 157. Zorn, Aleksander
 158. Zupan, Uroš
 159. Zupan, Vitomil
 160. Zupan, Dim
 161. Žabot, Vlado